Zonnebloemwedstrijd

Upload hieronder voor 27 augustus jouw foto van de volgroeide zonnebloem, geef de lengte door en maak kans op een mooie prijs!

Stap 1 van 3 - Bestand uploaden

Foto direct uploaden

Toegestane bestandstypen: jpg, png, tif, Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Je hebt t/m 27 augustus de kans om te uploaden

Wedstrijdreglement “Zonnebloemwedstrijd”

Algemeen

• Het betreft een fotowedstrijd.
• De wedstrijd loopt van maandag 1 mei 2023  t/m woensdag 31 mei 2023.
• Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
• BijBrian behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
• Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van werknemers van BijBrian.

De wedstrijd

• Om deel te nemen kunnen deelnemers gratis de zonnebloem pitjes afhalen bij BijBrian.
• Deelnemers mogen slechts één foto inzenden.
• Inzenden van foto’s, die voldoen aan de voorwaarden, kan door deze te uploaden via bijbrian.nl/zonnebloemwedstrijd/
• Op de site www.bijbrian.nl/zonnebloemwedstrijd is alle informatie over de fotowedstrijd te lezen. • Na de sluiting van de indieningstermijn worden in agustus de drie grooste zonnebloemen geselecteerd voor een officiele meting. De persoon met de grootste zonnebloem wint een prijs.

Voorwaarden

• Een gekocht artikel van BijBrian, moet in welke hoedanigheid dan ook, voorkomen.
• De foto dient gemaakt te zijn tussen maandag 1 mei 2023  t/m woensdag 31 mei 2023.
• Oudere foto’s uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
• Foto’s moeten worden aangeleverd met minimaal 1000 pixels op de langste zijde en zonder watermerk of logo.
• De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht.
• BijBrian is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
• De inzender geeft BijBrian d.m.v. inzenden het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de BijBrian. (Hieronder in ieder geval te verstaan: website, Facebookpagina, foto exposities, nieuwsbrieven, Instagram, artikelen, persberichten).
• De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de inzender. De naam van de inzender wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld.
• Pornografisch-,seksueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
• De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

Winnaars

• Een vakjury beoordeeld alle inzendingen.
• Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury een aantal foto’s waarvan door de vakjury de nummers een, twee en drie wordt gekozen
• De prijs gaat naar de persoon met de grootste zonnebloem mits deze voldoet aan alle voorwaarden.
• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres en via social media.
• De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd inclusief naamsvermelding en jury commentaar.
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Jury

• De vakjury bestaat uit onafhankelijke personen samengesteld door BijBrian.

Aansprakelijkheid & slotbepalingen

• BijBrian kan de wedstrijdvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de wedstrijd ook op ieder moment beëindigen.
• BijBrian en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
• De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd “Zonnebloemwedstrijd”. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
• Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van BijBrian. Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.