Zonnebloemwedstrijd

Haal gratis jouw zonnebloem pitjes op in onze winkel. Upload hieronder jouw foto van de geplante zonnebloem pitjes, laat jouw zonnebloem groeien en maak kans op een mooie prijs!

Stap 1 van 3 - Bestand uploaden

Foto direct uploaden

Toegestane bestandstypen: jpg, png, tif, Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Je hebt vanaf 1 mei tot 31 mei de kans om jouw zonnebloem pitjes te planten en een foto te uploaden

Wedstrijdreglement “Zonnebloemwedstrijd”

Algemeen

• Het betreft een fotowedstrijd.
• De wedstrijd loopt van maandag 1 mei 2023  t/m woensdag 31 mei 2023.
• Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
• BijBrian behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
• Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van werknemers van BijBrian.

De wedstrijd

• Om deel te nemen kunnen deelnemers gratis de zonnebloem pitjes afhalen bij BijBrian.
• Deelnemers mogen slechts één foto inzenden.
• Inzenden van foto’s, die voldoen aan de voorwaarden, kan door deze te uploaden via bijbrian.nl/zonnebloemwedstrijd/
• Op de site www.bijbrian.nl/zonnebloemwedstrijd is alle informatie over de fotowedstrijd te lezen. • Na de sluiting van de indieningstermijn worden in agustus de drie grooste zonnebloemen geselecteerd voor een officiele meting. De persoon met de grootste zonnebloem wint een prijs.

Voorwaarden

• Een gekocht artikel van BijBrian, moet in welke hoedanigheid dan ook, voorkomen.
• De foto dient gemaakt te zijn tussen maandag 1 mei 2023  t/m woensdag 31 mei 2023.
• Oudere foto’s uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
• Foto’s moeten worden aangeleverd met minimaal 1000 pixels op de langste zijde en zonder watermerk of logo.
• De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht.
• BijBrian is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
• De inzender geeft BijBrian d.m.v. inzenden het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de BijBrian. (Hieronder in ieder geval te verstaan: website, Facebookpagina, foto exposities, nieuwsbrieven, Instagram, artikelen, persberichten).
• De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de inzender. De naam van de inzender wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld.
• Pornografisch-,seksueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
• De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

Winnaars

• Een vakjury beoordeeld alle inzendingen.
• Uit alle ingezonden foto’s selecteert de vakjury een aantal foto’s waarvan door de vakjury de nummers een, twee en drie wordt gekozen
• De prijs gaat naar de persoon met de grootste zonnebloem mits deze voldoet aan alle voorwaarden.
• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres en via social media.
• De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd inclusief naamsvermelding en jury commentaar.
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Jury

• De vakjury bestaat uit onafhankelijke personen samengesteld door BijBrian.

Aansprakelijkheid & slotbepalingen

• BijBrian kan de wedstrijdvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de wedstrijd ook op ieder moment beëindigen.
• BijBrian en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
• De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd “Zonnebloemwedstrijd”. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
• Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van BijBrian. Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.